Session: 2021-2022

SUHANI SINGH

98.2 %

TANISHQ SRIVASTAVA

96.8 %

YASH RAJ SINGH

96.6 %

MEDHAVI SRIVASTAVA

96.2 %

AKRITI SINGH

94.6 %

AKSHITA JAISWAL

94.4 %

ARUSHI YADAV

94.4 %

SHAKSHI SRIVASTAVA

94.2 %

PRANJAL

93.8 %

SMRITI TIWARI

93.8 %

KRITIKA MUKHERJEE

93.4 %

ARYA YADAV

93.2 %