Session: 2019-2020

RISHIRAJ MUKHERJEE

97.6 %

VANSHIKA SRIVASTAVA

96.6 %

SHREYANSHU MISHRA

96.0 %

RAJEEV NAYAN SINGH

95.8 %

SPREHA SEN

95 %

SAUMYA SRIVASTAVA

94.6%

ATHARV MITTAL

94.4%

YASH RAJ SRIVASTVA

94.6%

VAIBHAV SRIVASTVA

94.4%

AYUSH SINGH

94.4%

VAIBHAV SINGH

94.2 %

VAISHNAVI MISHRA

94.2 %

DEEKSHA VERMA

93%

ISHAN

92.6 %

ANANYA MITTAL

92.4 %