Toppers Class-X

SUHANI SINGH
98.2 %

TANISHQ SRIVASTAVA
96.8 %

YASH RAJ SINGH
96.6 %

MEDHAVI SRIVASTAVA
96.2 %

AKRITI SINGH
94.6 %

AKSHITA JAISWAL
94.4 %

ARUSHI YADAV
94.4 %

SHAKSHI SRIVASTAVA
94.2 %

PRANJAL
93.8 %

SMRITI TIWARI
93.8 %

KRITIKA MUKHERJEE
93.4 %

ARYA YADAV
93.2